Tutorial

Tutorial GIS: Interpolarea hărţii expoziţiei versanţilor cu harta geodeclivităţii

Interpolarea hărţii expoziţiei versanţilor cu harta geodeclivităţii În cadrul acestui tutorial GIS sunt realizate harta expoziţiei versanţilor şi harta geodeclivităţii (denumită şi harta pantelor). Harta înmulţirii hărţii geodeclivităţii cu harta expoziţiei versanţilor este importantă pentru analiza...

Read more

Despre

Harta solurilor

Harta solurilor, denumită și harta pedologică Harta solurilor sau harta litologică serveşte planificării agriculturii, organizării teritoriului, stabilirii celor mai indicate moduri de folosinţă, precum şi întocmirii planului de măsuri agrotehnice, agrochimice sau ameliorative care trebuie aplicate diferitelor terenuri,...

Read more