Despre

Harta solurilor

Harta solurilor, denumită și harta pedologică Harta solurilor sau harta litologică serveşte planificării agriculturii, organizării teritoriului, stabilirii celor mai indicate moduri de folosinţă, precum şi întocmirii planului de măsuri agrotehnice, agrochimice sau ameliorative care trebuie aplicate diferitelor terenuri,...

Read more