Tutorial

Tutorial GIS: Harta pantelor, harta orientării versanţilor şi hipsometria

Pante, orientare versanți și hipsometrie

Harta hipsometrică. Potrivit topografilor şi cartografilor, harta hispometrică ilustrează relieful printr-o serie de convenţii, precum curbele de nivel, umbrirea, haşurile sau scara de culori (Duggal, 2004).

Harta pantelor. Panta suprafeţei terestre constituie înclinarea faţă de planul orizontalei, fiind dată de unghiul dintre acest plan şi cel al suprafeţei terestre.

Harta expoziţiei versanţilor. Expoziţia versanţilor face referire la orientarea acestora faţă de direcţiile cardinale. Expoziţia versanţilor poate fi generată prin raportarea la direcţia nord, aceasta depinzând de înclinarea suprafeţei terestre din punct de vedere matematic şi geometric.

 

 

 

Comandă acum harta utilizării terenurilor pentru arealul tau de studiu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *